Floordi Hồ Chí Minh thi công lắp đặt sàn gỗ văn phòng

Floordi Hồ Chí Minh thi công lắp đặt sàn gỗ phòng làm việc

Sàn gỗ Floorpan FP560 Cousteau Oak - 12mm được yêu thích lắp đặt trong phòng làm việc

Địa chỉ: Tân Bình, TP.HCM

Hình ảnh thực tế:

Thi công lắp đặt sàn gỗ Floorpan FP560 văn phòng làm việc

Thi công lắp đặt sàn gỗ Floorpan FP560 văn phòng làm việc

Thi công lắp đặt sàn gỗ Floorpan FP560 văn phòng làm việc

Thi công lắp đặt sàn gỗ Floorpan FP560 văn phòng làm việc

Thi công lắp đặt sàn gỗ Floorpan FP560 văn phòng làm việc

Thi công lắp đặt sàn gỗ Floorpan FP560 văn phòng làm việc

Thi công lắp đặt sàn gỗ Floorpan FP560 văn phòng làm việc

Thi công lắp đặt sàn gỗ Floorpan FP560 văn phòng làm việc

Xem thêm về sản phẩm sàn gỗ FLoorpan FP560 Cousteau Oak - 12mm

Hoặc liên hệ tư vấn Hotline: 0931833833