Sư kết hợp hoàn hảo cầu thang sàn gỗ công nghiệp Floorpan FP964 và Floorpan FP 30 tại Nhà Anh Lê Anh Số 8 Nguyễn Thông Sơn Trà Đà Nẵng

Công trình: Cầu thang kết hợp  giữa  Floorpan FP964   và  Floorpan FP30 

Khách hàng: Lê Anh

Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Thông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng