[VIDEO] FLOORDI ĐƯỢC VINH DANH TOP 10 THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU HỘI NHẬP CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

Ngày 22/06/2019, Công ty Cổ Phần Floordi vinh dự nhận giải thưởng "Top 10 Thương Hiệu Tiêu Biểu Hội Nhập Châu Á - Thái Bình Dương" do Tạp Chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương và Trung Tâm nghiên cứu và phát triển Doanh Nghiệp Châu Á  - Thái Bình Dương phối hợp thực hiện, và được truyền hình trực tiếp tại HTV1.

Bình luận