Floordi - Gia Lai
  • Sắp Khai Trương
  • info@floordi.com
  • 0905 305 583
  • 0905 305 583
  • 10
  • https://www.floordi.com

Showroom Floordi Floordi - Gia Lai

Giới thiệu

Floordi - Gia Lai

Địa chỉ 104 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

 

Hình ảnh

Dự án đã triển khai