Chọn MENU
icon cart0
SUPPER SALE

SUPPER SALE

Lamton

Sàn gỗ D3033 Royal Blanca - 12mm - AC3

260,000đ 325,000đ
-20%

Lamton

Sàn gỗ D8802 Lombok Cappuccino 8mm - AC3

200,000đ 250,000đ
-20%

Lamton

Sàn gỗ D3032 Ultra Grey - 12mm - AC3

260,000đ 325,000đ
-20%

Lamton

Sàn gỗ D8801 Aged Ivory 8mm - AC3

200,000đ 250,000đ
-20%

Amazfloor

Sàn nhựa AM8308 Vista Oak - 4mm

222,000đ 370,000đ
-40%

Lamton

Sàn gỗ D3036 Leather Brown - 12mm - AC3

260,000đ 325,000đ
-20%

Amazfloor

Sàn nhựa AM8306 Blonde Oak - 4mm

259,000đ 370,000đ
-30%

Amazfloor

Sàn nhựa AM8304 Penfold Hickory - 4mm

259,000đ 370,000đ
-30%

Amazfloor

Sàn nhựa AM8404 Frenck Oak Dark - 4mm

259,000đ 370,000đ
-30%

Amazfloor

Sàn nhựa AM8301 Colonial Oak - 4mm

259,000đ 370,000đ
-30%

Lamton

Sàn gỗ D3068 Blue Ridge Oak - 12mm - AC3

260,000đ 325,000đ
-20%

Floorpan

Sàn gỗ FP554 Titian Oak - 12mm - AC5

460,000đ 575,000đ
-20%

Amazfloor

Sàn nhựa AM8305 Colorado Oak - 4mm

259,000đ 370,000đ
-30%

Floorpan

Sàn gỗ SF101 Magaluf Oak - 12mm - AC5

460,000đ 575,000đ
-20%

Amazfloor

Sàn nhựa AM8307 American Cherry - 4mm

259,000đ 370,000đ
-30%

Amazfloor

Sàn nhựa AM8303 Bourbon Oak - 4mm

259,000đ 370,000đ
-30%

Lamton

Sàn gỗ D8805 Jatoba - 8mm - AC3

200,000đ 250,000đ
-20%

Floorpan

Sàn gỗ FP851 Oak Siegfried - 8mm - AC5

300,000đ 375,000đ
-20%

Floorpan

Sàn gỗ FP557 Orlando Oak - 12mm - AC5

460,000đ 575,000đ
-20%

Dongwha

Sàn nhựa VW1504 Vintage Wood - 3mm

199,500đ 285,000đ
-30%

Amazfloor

Sàn nhựa AM8401 Noblesse Andiroba - 4mm

259,000đ 370,000đ
-30%

Floorpan

Sàn gỗ FP700 Oak Harold - 8mm - AC4

324,000đ 405,000đ
-20%

Floorpan

Sàn gỗ FP50 Beaufort Oak - 8mm - AC4

300,000đ 375,000đ
-20%

Dongwha

Sàn nhựa NW1514 Natural Wood - 3mm

199,500đ 285,000đ
-30%

Floorpan

Sàn gỗ FP38 Luanda Oak - 8mm - AC4

324,000đ 405,000đ
-20%

Dongwha

Sàn nhựa RW1205 Rustic Wood - 3mm

199,500đ 285,000đ
-30%

Dongwha

Sàn nhựa BW1217 Basic Wood - 3mm

195,000đ 325,000đ
-40%

Dongwha

Sàn nhựa CS1263 Carpet - 3mm

199,500đ 285,000đ
-30%

Amazfloor

Sàn nhựa AM8402 Canyon Cherry Oak - 4mm

259,000đ 370,000đ
-30%

Floorpan

Sàn gỗ FP09 Ontario Oak - 8mm - AC5

324,000đ 405,000đ
-20%

Floorpan

Sàn gỗ FP561 Livingston Oak - 12mm - AC5

460,000đ 575,000đ
-20%

Dongwha

Sàn nhựa UW1303 Unique Wood - 3mm

199,500đ 285,000đ
-30%

Floorpan

Sàn gỗ FP52 North Oak - 8mm - AC5

300,000đ 375,000đ
-20%

Dongwha

Sàn nhựa CS1264 Carpet - 3mm

199,500đ 285,000đ
-30%

Dongwha

Sàn nhựa UW1302 Unique Wood - 3mm

199,500đ 285,000đ
-30%

Floorpan

Sàn gỗ FP952 Pearl Oak - 8mm - AC4

324,000đ 405,000đ
-20%

Dongwha

Sàn nhựa WS1521 Woven - 3mm

199,500đ 285,000đ
-30%

Dongwha

Sàn nhựa WS1525 Woven - 3mm

199,500đ 285,000đ
-30%

Floorpan

Sàn gỗ FP41 Algerian Oak - 8mm - AC4

324,000đ 405,000đ
-20%

Floorpan

Sàn gỗ FP701 Pine Helga - 8mm - AC4

324,000đ 405,000đ
-20%

Lamton

Sàn gỗ D8803 Mustang - 8mm - AC3

200,000đ 250,000đ
-20%

Lamton

Sàn gỗ D2301-1 Eiche - 12mm - AC3

304,000đ 380,000đ
-20%

Floorpan

Sàn gỗ FP961 Merbau - 8mm - AC4

283,500đ 405,000đ
-30%
0931 833 833