Chọn MENU
icon cart0

Skywood

Chốt liên kết Skywood T10

7,000đ/m

Ke sắc chốt bắt đầu và kết thúc Skywood M10

8,000đ/m

Chốt liên kết Skywood T13

8,000đ/m

Ke sắc chốt bắt đầu và kết thúc Skywood M13

8,500đ/m

Nẹp V góc ốp tường trong nhà L2828O

29,500đ/m

Khung xương cho lam trang trí trần SK4095

35,000đ/m

Nẹp kết thúc cho tấm ốp tường trong nhà L0328O

35,000đ/m

Nẹp kết thúc cho tấm ốp tường trong nhà L0328P

35,000đ/m

Nẹp kết thúc cho tấm ốp tường trong nhà L0328T

35,000đ/m

Nẹp kết thúc cho tấm ốp tường trong nhà L0328N

35,000đ/m

Nẹp V góc ốp tường trong nhà L2828T

45,000đ/m

Nẹp V góc ốp tường trong nhà L2828N

45,000đ/m

Nẹp V góc ốp tường trong nhà L2828P

45,000đ/m

Skirting FK-303

50,000đ/m

Tấm ốp tường - Ốp trần trong nhà CI121T

60,000đ/m

Tấm ốp tường - Ốp trần trong nhà CI121N

60,000đ/m

Tấm ốp tường - Ốp trần trong nhà CI121O

60,000đ/m

Tấm ốp tường - Ốp trần trong nhà CI121P

60,000đ/m

Thanh đà gỗ ngoài trời Skywood BT4025

72,000đ/m

Thanh kết thúc sàn ngoài trời EC508R

100,000đ/m

Thanh kết thúc sàn ngoài trời EC508D

100,000đ/m

Thanh kết thúc sàn ngoài trời EC508B

100,000đ/m

Nẹp góc ốp tường ngoài trời LCO55R

115,000đ/m

Nẹp góc ốp tường ngoài trời LCO55D

115,000đ/m

Nẹp góc ốp tường ngoài trời LCO55B

115,000đ/m

Lam trang trí trần trong nhà C4095O

120,000đ/m

Lam trang trí trần trong nhà C4095N

120,000đ/m

Lam trang trí trần trong nhà C4095T

120,000đ/m

Lam sóng ốp tường, ốp trần trong nhà W21520N

130,000đ/m

Lam sóng ốp tường, ốp trần trong nhà W21520T

130,000đ/m

Lam sóng ốp tường, ốp trần trong nhà W21520O

130,000đ/m

Wall Cladding Driftwood CO128D

170,000đ/m

Wall Cladding Rosewood CO128R

170,000đ/m

Wall Cladding B.Teak CO128B

175,000đ/m

Tấm ốp tường ngoài trời CO128R

175,000đ/m

Tấm ốp tường ngoài trời CO128D

175,000đ/m

Tấm ốp tường ngoài trời CO128B

175,000đ/m

Thanh kết thúc sàn ngoài trời EC9010B

180,000đ/m

Thanh kết thúc sàn ngoài trời EC9010R

180,000đ/m

Thanh kết thúc sàn ngoài trời EC9010D

180,000đ/m

Lam gỗ trang trí ngoài trời vát cạnh Louvre LOD9020SB

182,000đ/m

Lam gỗ trang trí ngoài trời vát cạnh Louvre LOD9020SR

182,000đ/m

Lam gỗ trang trí ngoài trời vát cạnh Louvre LOD9020SD

182,000đ/m

Lam gỗ trang trí ngoài trời mẫu hình chữ nhật LOD9020R

198,000đ/m

Tấm ốp tường ngoài trời CO173R

215,000đ/m

Tấm ốp tường ngoài trời CO173D

215,000đ/m
0931 833 833