Banner sàn gỗ tự nhiên ekogreen

Sale Products

Floorpan FP28 Royal Oak Natural – 8mm – AC4

385,000đ/m2

Floorpan FP30 Canyon Oak Classic – 8mm – AC4

385,000đ/m2

Floorpan FP33 French Oak Dark – 8mm – AC4

385,000đ/m2

Floorpan FP45 Oak Price – 8mm – AC5

395,000đ/m2

Floorpan FP46 Cork Oak - 8mm – AC5

395,000đ/m2

Floorpan FP48 Indian Oak Sandy – 8mm – AC5

395,000đ/m2

Floorpan FP551 Rembrandt Oak – 12mm – AC5

565,000đ/m2

Floorpan FP552 Matisse Oak – 12mm – AC5

565,000đ/m2

Sàn Gỗ Lamton D8808 Taupe - 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn Gỗ Lamton D8807 Odessa Mahogany 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn Gỗ Lamton D8806 Polar Champagne - 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn Gỗ Lamton D8805 Jatoba 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn Gỗ Lamton D8804 Sea Salt 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn Gỗ Lamton D8803 Mustang 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn Gỗ Lamton D8802 Lombok Cappuccino 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn Gỗ Lamton D8801 Aged Ivory 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn Gỗ Xương Cá Lamton D3083 Avenue Chevron 12mm - AC4

535,000đ/m2

Sàn Nhựa Hèm Khóa Amazfloor Am8301 Colonial Oak - 4.0mm

480,000đ 395,000đ/m2

Sàn Nhựa Hèm Khóa Amazfloor AM8302 Aspen Oak - 4.0mm

480,000đ 395,000đ/m2

Sàn Nhựa Hèm Khóa Amazfloor AM8303 Bourbon Oak- 4.mm

480,000đ 395,000đ/m2

Sàn Nhựa Hèm Khóa Amazfloor AM8305 Oak Colorado - 4.0mm

480,000đ 395,000đ/m2

Sàn Nhựa Hèm Khóa Amazfloor Am8306 Blonde Oak - 4.0mm

480,000đ 395,000đ/m2

Sàn Nhựa Hèm Khóa Amazfloor Am8307 American Cherry - 4.0mm

480,000đ 395,000đ/m2

Sàn Nhựa Hèm Khóa Amazfloor Am8308 Vista Oak - 4.0mm

480,000đ 395,000đ/m2

Sàn Nhựa Hèm Khóa Amazfloor AM8304 Penfold Hickory - 4.0mm

480,000đ 395,000đ/m2

Sàn Gỗ Artfloor AN003 - Jakarta Merbau - 10mm - AC5

455,000đ/m2

Sàn Gỗ Artfloor AN009 - Lefkas Mese - 10mm - AC5

455,000đ/m2

Sàn Gỗ Artfloor AN012 - Natural Cam - 10mm - AC5

455,000đ/m2

Sàn Gỗ Artfloor AN014 - Antil Beyaz - 10mm - AC5

455,000đ/m2

Sàn Gỗ Artfloor AN016 - Altinkum - 10mm - AC5

455,000đ/m2

Sàn Gỗ Artfloor AN017 - Tutun Mese - 10mm - AC5

455,000đ/m2

Sàn Gỗ Artfloor AN018 - Kum Mese - 10mm - AC5

455,000đ/m2

Sàn Gỗ Artfloor AN019 - Albatros - 10mm - AC5

455,000đ/m2

Sàn Gỗ Óc Chó - Engineered Ekogreen E6806 Walnut Dài 2.13m

2,050,000đ 1,950,000đ/m2

Sàn Gỗ Engineered Ekogreen E6805 Oak Amsterdam Dark 13.5mm

1,750,000đ 1,550,000đ/m2

Sàn Gỗ Sồi Engineered Ekogreen E6804 Oak London Dark Rustic

1,750,000đ 1,550,000đ/m2

Sàn Gỗ Sồi Engineered Ekogreen E6803 Oak Smouldered Rustic - 13.5mm

1,750,000đ 1,550,000đ/m2

Sàn Gỗ Sồi Engineered Ekogreen E6802 Oak Natural - 13.5mm

1,750,000đ 1,650,000đ/m2

Sàn Gỗ Engineered Ekogreen E6801 Jatoba - 13.5mm

1,750,000đ 1,650,000đ/m2

Floordi Chanel

News and Events

0931 833 833