DAILY SALE - 15/10/2019

sàn gỗ giảm giá

 

>>>Chi Tiết Chương Trình<<<

daily sale fp95
sàn gỗ tự nhiên

Sản phẩm bán chạy

Sàn gỗ Lamton D8808 Taupe 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn gỗ Lamton D8807 Odessa Mahogany 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn gỗ Lamton D8806 Polar Champagne 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn gỗ Lamton D8805 Jatoba 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn gỗ Lamton D8804 Sea Salt 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn gỗ Lamton D8803 Mustang 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn gỗ Lamton D8802 Lombok Cappuccino 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn gỗ Lamton D8801 Aged Ivory 8mm - AC4

250,000đ/m2

Sàn gỗ Lamton D3086 Salamanca Coloured Chevron 12mm - AC4

535,000đ/m2

Sàn gỗ Lamton D3083 Avenue Chevron 12mm - AC4

535,000đ/m2

Sàn nhựa hèm khóa Amazfloor AM8301 Colonial Oak - 4.0mm

480,000đ 435,000đ/m2

Sàn nhựa hèm khóa Amazfloor AM8302 Aspen Oak - 4.0mm

480,000đ 435,000đ/m2

Sàn nhựa hèm khóa Amazfloor AM8303 Bourbon Oak- 4.0mm

480,000đ 435,000đ/m2

Sàn nhựa hèm khóa Amazfloor AM8305 Oak Colorado - 4.0mm

480,000đ 435,000đ/m2

Sàn nhựa hèm khóa Amazfloor AM8306 Blonde Oak - 4.0mm

480,000đ 435,000đ/m2

Sàn nhựa hèm khóa Amazfloor AM8307 American Cherry - 4.0mm

480,000đ 435,000đ/m2

Sàn nhựa hèm khóa Amazfloor AM8308 Vista Oak - 4.0mm

480,000đ 435,000đ/m2

Sàn nhựa hèm khóa Amazfloor AM8304 Penfold Hickory - 4.0mm

480,000đ 435,000đ/m2

Sàn nhựa Dongwha CS1263 Carpet - 3mm

325,000đ 285,000đ/m2

Sàn nhựa Dongwha CS1264 Carpet - 3mm

325,000đ 285,000đ/m2

Sàn nhựa Dongwha WS1521 Woven - 3mm

325,000đ 285,000đ/m2

Sàn nhựa Dongwha WS1525 Woven - 3mm

325,000đ 285,000đ/m2

Sàn nhựa Dongwha MS1255 Marble - 3mm

325,000đ 285,000đ/m2

Sàn nhựa Dongwha UW1303 Unique Wood - 3mm

325,000đ 285,000đ/m2

Sàn nhựa Dongwha UW1302 Unique Wood - 3mm

325,000đ 285,000đ/m2

Sàn nhựa Dongwha VW1504 Vintage Wood - 3mm

325,000đ 285,000đ/m2

Sàn nhựa Dongwha NW1509 Natural Wood - 3mm

325,000đ 285,000đ/m2

Sàn nhựa Dongwha NW1510 Natural Wood - 3mm

325,000đ 285,000đ/m2

Sàn gỗ Óc chó - Engineered Ekogreen E6806 Walnut Dài 2.13m

2,050,000đ 1,950,000đ/m2

Sàn gỗ Engineered Ekogreen E6805 Oak Amsterdam Dark 13.5mm

1,750,000đ 1,550,000đ/m2

Sàn gỗ Sồi Engineered Ekogreen E6804 Oak London Dark Rustic - 13.5mm

1,750,000đ 1,550,000đ/m2

Sàn gỗ Sồi Engineered Ekogreen E6803 Oak Smouldered Rustic - 13.5mm

1,750,000đ 1,550,000đ/m2

Sàn gỗ Sồi Engineered Ekogreen E6802 Oak Natural - 13.5mm

1,750,000đ 1,650,000đ/m2

Sàn gỗ Engineered Ekogreen E6801 Jatoba - 13.5mm

1,750,000đ 1,650,000đ/m2

Tin tức & Sự kiện

Thương hiệu sàn gỗ

0931 833 833